VrindaDevieclipse…är en plats där syftet är att hjälpa dig att finna olika vägar för ditt välbefinnande. Livet ger oss många möjligheter och det kanske ibland kan bli för många val att ta ställning till. Men om vi fokuserar på vad vårat mål är så blir det lättare att sortera allt som kommer till oss. Vi kan då ställa frågan… Gynnar detta mitt mål… min utveckling… mitt självförverkligande?

Den Vediska kunskapen gör skillnad på kropp, sinne och själ men betonar att alla tre områden behöver uppmärksamhet… men på olika sätt. När vi förstår hur vi kan tillgodose dessa tre områden då uppstår välbefinnande.

Men för att komma dit måste vi göra en helhjärtad insats……

Läs mer

Kroppen är som en trädgård som kräver skötsel och omvårdnad. För att det ska blomma krävs arbete och planering innan man kan skörda sina frukter. Vi människor fungerar lite på samma sätt… innan vi kan blomma så behöver vi göra en helhjärtad insats i oss själva.

Min andliga mästare brukar säga om du vill hitta lyckan måste du öppna dörren inåt… medan vi envist söker lyckan utanför och försöker öppna dörren utåt.

Veda skrifterna är de äldsta skrifterna som finns och har viktig kunskap inom flera betydande områden. Naturmedicin, yoga, vastu, astrologi etc. Med denna kunskap kan vi nå välbefinnande och självkännedom.

GRUNDLÄGGANDE ASPEKTER

AYUR-VEDA

Kunskap om livet och beskriver hur vi kan skapa en balans i livet som blir en plattform för ett rikare och djupare liv… andligt liv. Det är ett holistiskt hälsosystem som tar hänsyn till kropp, sinne och själ och ger oss verktyg hur vi kan fördjupa oss i dessa tre aspekter av livet.

YOGA

Att förena kropp och själ och är ett fantastiskt sätt att ge oss nycklar till oss själva. Yoga är heligt!!! Idag har vi en yogadjungel så var noggrann och kritisk när du väljer vilken form. Men viktigast är kanske att du frågar dig själv varför du vill ha yoga i ditt liv då hittar du vad som är rätt för dig.

MANTRAMEDITATION

En mycket viktig del av yogasystemet som får oss att gå förbi sinnet. Det är en ljudvibration som når djupet av vårt hjärta… och där finns allt! Kirtan är mantrameditation som man gör tillsammans i grupp. Man behöver kirtan för att kunna ta till sig meditation, då blir det lättare att praktisera själv vilket är viktigt. Meditation är en färskvara… Min största inspirationskälla är Sacinandana Swami.

VASTU

Att balansera sitt hem för att skapa harmoni. Det finns så många energitjuvar… eller din bostad är byggd på ett sätt som energimässigt dränerar dig eller gör dig sjuk. Det är viktigt hur vi använder materiella saker så att de istället kan bli hjälpmedel i våra liv. T.ex. att skapa ett eget tempel i ditt hem för att få kraft att gå den inre vägen.

ASTROLOGI

Åt vilket håll skall jag gå… vart öppnar sig dörren… hur många valmöjligheter har jag enligt mitt karma? Vad har vissa perioder för lärdomar… varför sitter jag fast? Med det österländska astrologisystemet kan vi få djupare förståelse för vår uppgift på jorden. Läs mer på astrologen Ganeshs sida.

VEGETARISK KOST

Är mycket viktigt av flera skäl. Man kan vara vegetarian för att få en bättre hälsa eller för att värna om moder jord. Om man blir vegetarian i sitt hjärta så blir man vän med alla levande varelser och låter inte andra lida. Egentligen är det inte så att vi blir vegetarianer utan vi ÄR redan det…