20170808_180702

Det finns så många vägar att välja i livet men jag tror att vi alla söker efter något som är beständigt…något som håller i alla väder oavsett vilken stig vi väljer att gå. För mig är yoga & ayurveda nåt som verkligen består… det som alltid finns där… om jag vill vara sammanlänkad med något större sammanhang än mig själv. Något som ger mig en grund att stå på och ger mig redskap för att hitta hem.

Att finna välmående och balans har flera aspekter men jag brukar alltid säga att man kan använda alla hälsosystem men grunden måste vara i ayurveda. Där kan du lära känna dig själv och vad just du behöver för att skapa balans. Det unika med ayur-veda är att man tar hänsyn till både kropp, sinne och själ vilket ger ett djupare perspektiv av livet.

Jag är mycket tacksam över att vara delaktig i en så fantastisk kunskap som Veda skrifterna erbjuder. Det är nu ganska precis 20 år sedan jag kom i kontakt med först Bhagavad Gita som har förändrat hela mitt liv. Och lite senare min första bok i ayurveda The yoga of herbs. Båda två med Vedas budskap.

Jag har praktiserat bhakti yoga sedan 20 år med Bahagavad Gita som grund. Är sedan år 2000 diplomerad ayurvedisk hälsorådgivare och marmaterapeut. När jag började min utbildning så var mitt syfte att fördjupa mina kunskaper inom ayur-veda mer för min egen skull. Men allt eftersom tiden gick blev jag mer och mer attraherad av hur man kan läsa av hälsotillstånd genom pulsläsning. Att man kunde få så intressant information och hur allt runt omkring påverkar oss på så många nivåer. Hur vårt medvetande påverkas av allt vi gör men här fanns också riktlinjer för hur man går till väga för att hitta balans. Individuella redskap för positiva förändringar… det slutade med att jag gick hela utbildningen och blev hälsorådgivare. Detta var på Ayurvedaskolan i Markaryd för Maivor Stigengreen,nuvarande Ayurvedaskolan i Varberg

Det som fascinerar mig mycket är händelser som kommer till en som gåvor, saker som man inte planerat men som dyker upp på vägen och ger ledtrådar till utveckling. Dessa gåvor är det som gör livet speciellt. Och den mest speciella gåvan jag fått är just den Vediska visdomen… som jag mer än gärna vill dela med andra.