ayurveda-la-antigua-ciencia Ayurveda betyder kunskap om livet och är en många tusen år gammal visdom för naturlig hälsa, inre utveckling och självkännedom. Denna kunskap är en del av Vedaskrifterna där det beskrivs om guden Dhanvantari som invigde denna medicinska vetenskap.
The Lord in His incarnation of Dhanvantari very quickly cures the diseases of the ever-diseased living entities simply by his fame personified, and only because of him do the demigods achieve long lives. Thus the Personality of Godhead becomes ever glorified. He also exacted a share from the sacrifices, and it is he only who inaugurated the medical science or the knowledge of medicine in the universe.

– Srimad Bhagavatam 2.7.21

 

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

HELHET

Ingenting är isolerat från helheten. Omfattar allt som påverkar oss i livet geografi, klimat, människor, situationer, miljöer och inte minst mat.

TIDLÖS VISDOM

Där ingen kan hävda att detta är den enda sanningen. Ayurveda erbjuder oss metoder för egna insikter och erfarenheter.

FÖRSTÅELSE

Respektera och förstå människors olikheter och unika resurser.

FÖRTROENDE

För den självläkande kraften, energin och visdomen i ditt inre själv.

BALANS & OBALANS

I Ayurveda ställer man inte diagnos utan ser mer på var det finns obalanser och försöker förstå orsaken för att återskapa balans.Man tillämpar även begreppet “ahimsa” som betyder “icke våld” En förutsättning för att leva i harmoni med sig själv och andra.

VEM BEHÖVER AYURVEDA?

För att hitta balans är det viktigt att lära känna sig själv… och se hela bilden. Det går inte på en gång utan är en gradvis process.Vissa saker kan man ändra på väldigt snabbt men för mera bestående förändringar behövs tålamod. Om du kan ha en sådan inställning… att det är helt ok att det tar tid att förändras då är yoga och Ayurveda något för dig! Du kan använda detta hälsosystem i förebyggande syfte att bibehålla din hälsa. Det är också för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att komma på rätt spår igen. Eller att din livsstil inte ger dig den hälsa du önskar. Med ayurveda lär du känna dig själv och får enkla naturliga råd hur du bör göra för att uppnå en hälsosam livsstil. Vi är olika!! Varför reagerar vi så olika? Vissa går upp i vikt medan andra går ner. Under stress blir en del arga medan vissa är som filbunkar? Vi är olika! Men det finns ett mycket enkelt och bra system som vi kan använda för att förstå vad vi behöver. Naturen har en egen rytm och mönster och om vi kan förstå hur naturen verkar så kan vi också förstå vår kropp och vårt sinne. I ayur-veda använder man tre begrepp för att beskriva de olika energiformer som kommer ur de fem elementen. Det är vata, pitta, och kapha. Här följer en beskrivning av dessa. Elementen är universums byggstenar och vi är också delvis av denna natur. Elementen har vissa karaktäristiska egenskaper som du kan känna igen och använda i olika sammanhang.

VATA – RYMD & LUFT

Vata och dess lätta element luft & rymd behövs för all rörelse. De gör dig rörlig och aktiv

PITTA – ELD & VATTEN

Pitta och dess eld element ger dig energi och vatten kyler ned elden.

KAPHA – VATTEN & JORD

Kapha och dess tyngre element vatten och jord håller samman och ger struktur och stabilitet.

Vill du veta mer om dig själv i förhållande till Ayurveda? Börja med att läsa på sidan Konsultationer. Tveka inte att ta kontakt med mig!