……är en plats där syftet är att hjälpa dig att finna olika vägar för ditt

välbefinnande.Livet ger oss många möjligheter och det kanske ibland kan bli för

många val att ta ställning till.Men om vi fokuserar på vad vårat mål är så blir det

lättare att sortera allt som kommer till oss.Vi kan då ställa frågan…. Gynnar

detta mitt mål……min utveckling…..mitt självförverkligande

Den Vediska kunskapen gör skillnad på kropp,sinne o själ men betonar att alla 3

områden behöver uppmärksamhet….men på olika sätt.När vi förstår hur vi kan

kan tillgodose dessa 3 områden då uppstår välbefinnande.

Men för att komma dit måste vi göra en helhjärtad insats Kroppen är som en

trädgård som kräver skötsel och omvårdnad.För att det ska blomma krävs

arbete o planering innan man kan skörda sina frukter.Vi människor fungerar lite

på samma sätt….innan vi kan blomma så behöver vi göra en helhjärtad insats i

oss själva. Min andliga mästare brukar säga om du vill hitta lyckan måste du

öppna dörren inåt….emedans vi envist söker lyckan utanför och försöker

öppna dörren utåt.

Veda skrifterna beskriver att vi är fulla av kunskap,evighet och kärlek

Sat cit ananda BG…

Veda skrifterna är de äldsta skrifterna som finns och har viktig kunskap

inom flera betydande områden.Naturmedicin,yoga,vastu,astrologi etc.

Med denna kunskap kan vi nå självförverkligande.