Följande villkor reglerar förhållandet mellan dig som kund och The Garden of Life när du handlar på thegardenoflife.se. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag Köplagen.

Generella villkor
För att handla på The Garden of Life måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år krävs det tillstånd från målsman innan du beställer.

Personuppgiftslagen

För att skapa konto hos The Garden of Life krävs att du anger ditt namn, din adress och en korrekt e-postadress. Vi garanterar att uppgifterna hålls konfidentiella och att vare sig ditt namn, adress eller e-postadress kommer att lämnas ut till någon utanför The Garden of Life eller användas till oönskad reklam. Mer information om Personuppgiftslagen (PUL) hittar på www.datainspektionen.se/lagar/pul.shtml

Produktbeskrivningar

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. The Garden of Life kan ej garantera att produktbeskrivningarna i den här webbutiken är fullständiga och korrekta. Vi ansvarar heller inte för produkternas effektivitet eller funktion. Du kan alltså inte reklamera en vara på grund av att du anser att produktbeskrivningen är felaktig.

Fel/Prisändringar

Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi reserverar oss mot skrivfel och prisförändringar beroende på ändrad moms.
Betalningsmetoder
Du betalar med kreditkort eller får en faktura på mail. Alla betalningar sköts av PayEx. The Garden of Life sparar ej och behandlar ej betalkortsuppgifter.

Terms of the Service for PayEx Faktura

Information om personuppgifter och kreditprövning Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar. Information om överlåtelse ”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.   Betalningsvillkor Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.
Leverans
Vi levererar inom Sverige. Kontakta oss om du vill beställa från annat land.

Frakt

Frakten är 49 kr per order inom Sverige. Lättare varor skickas enligt postens porttabell, välj fraktsätt i kassan. Det totala summan inkl frakt syns, innan beställningen bekräftas. Handlar du för över 1000:- bjuder vi på frakten!

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 1 vecka. I största möjliga mån kommer alla varor du beställt att levereras tillsammans. Om en vara mot all förmodan skulle avvika mot den utlovade leveranstiden skickar vi delleverans. Leverans sker efter 1-3 arbetsdagar när beställda varor finns i lager. Om vi saknar lager på beställda varor kontaktar vi dig. Bevaka därför din e-postadress. The Garden of Life reserverar sig mot slutförsäljning av beställda produkter. Vid utebliven leverans kontakta oss.

Leveranssätt

Vi skickar med PostNord. Om paketet är litet levereras det direkt i din brevlåda. I annat fall sker leverans till ditt närmsta postkontor eller serviceställe. Leverans sker med vanligt postpaket eller brev/skrymmande brev.

Leverans till annan mottagares adress

Om du vill att leverans skall ske till annan mottagares adress anger du leveransadressen i meddelandefältet "meddelande till butiken". Gäller ej vid beställning mot faktura, då dessa levereras till din folkbokföringsadress.

Reklamation och skador

Om paketet är skadat  måste du reklamera till ditt postombud. Vid skadeanmälan kontakta även The Garden of Life, helst med foto på de skadade produkterna som de anlände. Har annan produkt levererats än vad som är beställt, skall det genast göras en reklamation per e-post eller telefon. Ange ordernummer och felet. Vid felaktig leverans skall produkten fraktfritt returneras efter lämnade instruktioner av The Garden of Life. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för beställaren. Retur får inte ske mot postförskott och först efter kontakt med The Garden of Life.

Ej uthämtade/utlösta paket

Paket ligger generellt kvar fjorton (14) dagar hos postombud. Vi debiterar 200 kr oavsett köpsumma för att täcka våra hanteringskostnader/frakt för ej uthämtade/utlösta paket. Betalning ska ske inom fjorton (14) dagar räknat från fakturadatum.
Ändringar, ångerrätt och reklamationer

Öppet köp och Ångerrätt

Som kund hos The Garden of Life har du fjorton (14) dagars ångerrätt från den dagen du mottagit paketet. Vid retur och utnyttjande av ångerrätt betalar kunden returfrakt. Återbetalning till kunden sker inom trettio (30) dagar vid korrekt retur.

Retur vid ångerrätt

Vill du utnyttja ångerrätten och göra en retur måste du meddela oss med ordernummer och vad som kommer att returneras innan paketet returneras. Returnerade varor måste vara oöppnade i dess originalförpackning. Ångerrätten gäller ej om försegling eller plombering på produkten bryts. Returpaketet måste emballeras så returnerade produkter ej skadas vid transport. Retur får ej skickas som postförskott eller för uthämtning på service point. The Garden of lIfe ansvarar ej för transportskadat gods och trasiga varor p.g.a. dålig emballering. Beställningens följesedel måste returneras. När en retur mottagits får du en kredit hos The Garden of Life på varukostnaden. Denna kredit kan användas för att beställa nya varor, eller så kan du välja att pengarna betalas ut till ett bankkonto. Mer information om detta skickas till dig per e-post när returen behandlas.

Reklamation och skador

Om paketet är skadat  måste du reklamera till ditt postombud. Vid skadeanmälan kontakta även The Garden of Life, helst med foto på de skadade produkterna som de anlände. Har annan produkt levererats än vad som är beställt, skall det genast göras en reklamation per e-post eller telefon. Ange ordernummer och felet. Vid felaktig leverans skall produkten fraktfritt returneras efter lämnade instruktioner av The Garden of Life. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för beställaren. Retur får inte ske mot postförskott och först efter kontakt med The Garden of Life.
Övriga villkor

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.